Як написати висновки до курсової роботи


Висновок курсової роботи містить підсумок головних результатів дослідження, відповідь на поставлені у вступі питання та висновки автора щодо цих результатів. Також можна вказати можливі напрямки подальшого дослідження теми. Щоб висновок, як структурна частина курсової роботи був правильний, найкраще рішення замовити на сайті «Помощь студенту». Етапи написання курсової роботи включають: 

 1. Вибір теми;
 2. Затвердження плану;
 3. Написання вступу;
 4. Основна частина;
 5. Висновки;
 6. Оформлення;
 7. Перевірка на унікальності.
 
Висновок повинен бути чітким і лаконічним, не повторювати те, що вже було сказано в
основній частині роботи, та по можливості, містити особисту думку автора щодо
важливості дослідження теми.

ВИСНОВОК ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

 
Для написання висновків до курсової роботи, слід виконати наступні кроки, які фахівці «Помощь студенту» враховують:

Переконайтеся, що ви врахували всі результати свого дослідження. Висновки повинні бути підтверджені даними та фактами, які ви використовували в основній частині курсової роботи.
Опишіть, які головні результати ви отримали у своєму дослідженні. Це може бути короткий перелік з основними показниками або графіками, які демонструють ваші результати.
Проаналізуйте отримані результати чи вони відповідають вашій початковій гіпотезі, питанню дослідження. Якщо ні, відповідно змініть їх.
Розкажіть про те, як ваші результати можуть бути використані в майбутньому. Це може бути важливо, якщо ви досліджуєте проблему, яка є актуальною для вашої галузі.
Не забудьте про важливість вашої роботи. Ви можете розповісти, як ваше дослідження може вплинути на певну галузь, що це додасть до знань та чого вона може дати в майбутньому.
Нарешті, зверніть увагу на те, які питання потребують додаткового дослідження в майбутньому. Це може допомогти іншим дослідникам розширити вашу роботу та піти глибше в дослідження.

Пам'ятайте! Висновки курсової роботи є дуже важливою частиною курсової роботи, оскільки вони допомагають зрозуміти, які результати ви отримали та який їх вплив на вашу галузь. Тому необхідно виділити достатньо часу для написання висновків чи краще замовити написання у фахівців біржі only-student.
 


ВИМОГИ ДО ВИСНОВКУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


 
Висновки курсової роботи - це одна з найважливіших її частин, тому слід дотримуватися деяких вимог при їх написанні:

 • Об'єм висновків повинен бути достатньо великим, але не занадто. Зазвичай це становить від 10% до 15% загального обсягу роботи.
 • Висновки повинні містити короткий перелік головних результатів дослідження, які були отримані в ході роботи.
 • У висновках потрібно проаналізувати отримані результати та відповісти на поставлені у роботі дослідницькі запитання або перевірити гіпотезу, яка була сформульована на початку роботи.
 • Висновки повинні бути логічно організовані та відповідати логіці роботи.
 • Висновки курсової роботи повинні містити нові знання, які були отримані в процесі дослідження та їхній внесок у відповідну галузь.
 • Висновки повинні бути написані в чіткій та лаконічній формі, щоб було легко зрозуміти їхній зміст.
 • У висновках можна висловити свої рекомендації з питань подальшого дослідження теми, яку ви досліджували.
 • Не слід повторювати висновки з інших розділів роботи або висувати нові думки, які не були аргументовані в основній частині роботи.

Загалом, висновки повинні бути написані таким чином, щоб читач міг легко зрозуміти головні результати вашої роботи та їхній внесок у відповідну галузь. 
 

 

ЗАМОВИТИ КУРСОВУ РОБОТУ