Приклад курсової роботи з кримінально-процесуального права

Замовити курсову роботу на сайті «Помощь студенту» це отримати роботу високої якості. Автори виконують всі необхідні письмові роботи від реферату до магістерської дисертації. До письмової роботи не залежно то буду контрольна робота чи дипломна з економіки, цивільного процесу чи кримінального права буде індивідуальний підхід, який забезпечить високу унікальність курсової роботи. 

Нижче наведено приклад курсової роботи з кримінального процесу, на тему: сторона обвинувачення у кримінальному провадженні.

  

ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
1.1. Поняття та характерні ознаки учасників кримінального процесу. Порівняльна характеристика суб’єкта та учасника кримінального процесу
1.2. Класифікація учасників кримінального провадження та їх характеристика
1.3. Учасники кримінального провадження за законодавством закордонних країн
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКІ НЕ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ЙОГО РЕЗУЛЬТАТАХ
2.1. Роль свідка у кримінальному процесі 
2.2. Експерт, спеціаліст та перекладач 
2.3.Представник персоналу органу пробації, секретар, судовий розпорядник, заявник та понятий процесуальний статус та роль у кримінальному судочинстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Актуальність дослідження. Сторона обвинувачення виконує загальну так звану функцію обвинувачення. Саме поняття обвинувачення розглядається в трьох аспектах:обвинувачення як результат діяльності прокурора та слідчого на стадіях досудового провадження, обвинувачення досудове, у вигляді обвинувального вироку, та обвинувачення потерпілим (приватні провадження). Звідси випливає наступне, що обвинувачення, являється правовою претензією прокурора, слідчого на стадії досудового провадження, потерпілого у приватному обвинуваченні суду у вигляді обвинувального вироку до особи, яка обвинувачується. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні відіграє одну з найважливіших ролей в кримінального провадження.
Метою роботи є сторона обвинувачення у кримінальному провадженні: суб'єкти, процесуальний статус, характер участі, права та обов'язки.
Для досягнення мети необхідним є виконання наступних завдань:
визначити функції обвинувачення;
окреслити історичний аспект формування правових основ обвинувачення у кримінальному процесі;
визначити реалізацію функції обвинувачення у сучасному кримінальному провадженні України та порівняти з англо-американською та континентальною правовими системами;
схарактеризувати прокурора, як сторону обвинувачення;
визначити слідчого, як сторону обвинувачення;
схарактеризувати керівника органу досудового розслідування та оперативні підрозділи, як сторону обвинувачення.
Об’єктом роботи є суспільні відносини у сфері кримінального провадження. 
Предметом курсової роботи є сторона обвинувачення у кримінальному провадженні.
При підготовці та написанні курсової роботи використовувалися різні методи дослідження. Головним серед них …. 
Інформаційною базою стали законодавчі та нормативно-правові акти України, наукова література, інформаційні ресурси мережі Інтернет.    
Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновки, список використаних джерел (33 найменування). Загальний обсяг курсової роботи становить 35 сторінок.