План та вступ до курсової роботи

Курсова робота з міжнародних відносин викликає складність тим, що при її виконанні важливо порівнювати з іншими країнами. Як економіку, так і по нормативну базу, вивчаючи перспективи чи запозичуючи досвід. Виконавці «Помощь студенту» виконають курсову роботу за всіма вимогами. Ось як приклад курсової роботи на тему: «Місце України на ринку ЄС». 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОКАЗНИКИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОСОЮЗОМ 
1.1.Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Євросоюзом
1.2.Інвестиційне співробітництво між Україною та Євросоюзом
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
2.1. Проблемні аспекти європейської інтеграції
2.2. Перспективи європейської інтеграції України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

 
 
ВСТУП
Актуальність дослідження.  Узагалі неможливо розглядати майбутнє України поза європейським та світовим розвитком, саме тому євроінтеграція та членство в Європейському Союзі є найголовнішою стратегічною метою нашої держави.
 Співпраця з ЄС є одним зі способів зміцнення позицій країни у світовій системі міжнародних відносин, засобом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої та демократичної держави. 
Інтеграційні процеси самі по собі є складними процесами, саме тому необхідно зрозуміти, що отримає Україна від співпраці з ЄС, які проблеми виникнуть на шляху до членства в ЄС і які очікувані перспективи від співробітництва в сучасних умовах.
Досліджування на тему курсової роботи здійснювали…
З огляду на це, необхідні переконливі докази, які б продемонстрували роль нових кандидатів (у тому числі України) у відповідному процесі, а також міру їх наближеності та адаптованості до основних вимірів сталого розвитку країн ЄС.
Об’єктом роботи є суспільні відносини, що виникають у процесі торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Євросоюзом.
Предметом курсової роботи є норми права, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Євросоюзом.
Методи дослідження…
Структура курсової роботи…