Курсова робота з менеджменту

Замовити курсову роботу по менеджменту, котру обов’язково виконують студенти економічного факультету. Курсова робота по підприємству є завершальним етапом вивчення дисципліни. Захист курсової роботи проходить публічно, а отже якість має бути на висоті. Таку наукову роботу можна замовити на сайті «Помощь студенту». 

ЧОМУ ЗАМОВЛЯЮТЬ КУРСОВУ РОБОТУ НА САЙТІ ONLY-STUDENT?


Курсова робота з менеджменту на прикладі підприємства повинна відповідати не тільки вимогам по оформленню, а й здійснювати аналіз системи менеджменту на підприємстві. Автор наводить рекомендації щодо покращення роботи, визначає ефективність менеджменту організації. 

Приклад курсової роботи з менеджменту, на тему: «Функції та технології менеджменту».


ЗМІСТ

 
ВСТУП.. 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ Й ЗМІСТ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ.. 5
1.1. Сутність та зміст менеджменту. 5
1.2. Основні функції менеджменту. 10
1.3. Нові інформаційні технології управління. 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА МАТЕРІАЛАХ РЕСТОРАНУ MARIO)19
2.1 Характеристика підприємства та організаційної структури. 19
2.2.SWOT-аналіз. 19
2.3. Пропозиції..26
ВИСНОВКИ.. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 48
ДОДАТКИ.. 53
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження курсової роботи. Ефективність менеджменту визначається ступенем результативності основної (виробничої) діяльності підприємства, тобто ступенем досяжності поставлених цілей...
Фундаментальним дослідженням питань обґрунтування сучасних методів менеджменту присвячені праці таких авторів як…
Об’єкт дослідження є сучасні моделі менеджменту. 
Предмет дослідження…

Метою роботи особливості обґрунтування сучасних методів менеджменту.

Поставлені завдання:

дослідити суть та зміст менеджменту;
визначити основні функції менеджменту;
обґрунтувати нові інформаційні технології управління;
надати характеристику підприємства та організаційної структури;
розробити SWOT-аналіз;
обґрунтувати пропозиції.
 
Методи дослідження…
Інформаційною базою дослідження є матеріали наукових конференцій, періодичних друкованих видань та офіційних сайтів Інтернету щодо обґрунтування сучасних методів менеджменту.