Курсова робота з менеджменту

Курсова робота з менеджменту на прикладі підприємства чи теоретичного характеру можна замовити на сайті «Помощь студенту». Менеджмент наука котра допомагає сучасним господарчим суб’єктам, для вдалого управління підприємством. Студенти факультету менеджменту починаючи з першого курсу пишуть письмові роботи: реферат з міжнародної економіки, контрольні з обліку та фінансів, звіти з менеджменту та публічного адміністрування, курсові роботи з права, дипломну роботу з менеджмент організацій та адміністрування. Взагалі спеціальність менеджмент надзвичайно широка, та вивчає: основи управлінського консультування, стратегічне управління підприємством, організація праці менеджера, операційний менеджмент, корпоративне управління, управління новаціями, проектний аналіз, управління ризиком.

Нижче приклад курсової роботи з менеджменту на тему: «Місце управлінського капіталу у дослідженнях класичних шкіл менеджменту».

 

 ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ І ПРИРОДА
1.1. Особливості управлінського капіталу
1.2. Концептуальні засади формування управлінського капіталу
1.3. Функціонування та механізм активізації управлінського капіталу
РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИКА УПРАВЛІНСЬКОГО КАПІТАЛУ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСИЧНИХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1.Поняття «класичної школи менеджменту»
2.2.Управлінський капітал в розумінні класичних шкіл менеджменту
2.3.Управлінський капітал в роботах Тейлора Ф., Емерсона
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КАПІТАЛУ.
3.1. Проблематика управлінського капіталу у виданні класичної школи менеджменту «Науковий менеджмент»
3.2. Внесок класичної школи менеджменту в становлення управлінського капіталу сучасності
3.3. Досвід досліджень в пріоритеті управлінського капіталу в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Актуальність. Стрімкий розвиток провідних країн світу призвів до формування нового технологічного укладу, де домінує наука, знання та продиктовані ними інновації.
У період переходу економіки від знань до інновацій, визначаючи новітню роль людини у виробництві, важливим аспектом прогресивного розвитку будь-якого підприємства являється удосконалення організаційних моментів праці.
Ефективність праці при різних рівних умовах визначається особистим ставленням людини до праці.
Опираючись на вище вказану концепцію, варто зазначити, що фахівці в управлінні менеджменту активно досліджують економічну діяльність не просто всієї держави, а кожного регіону окремо. Це змушує підкреслити безумовну перевагу інтелектуального, людського та управлінського капіталів, адже вони є конкурентоспроможним джерелом підприємства, яке забезпечує сукупний позитивний імідж країни на міжнародному рівні та формує конкурентну модель підприємства на національному ринку.
У формування такого розкладу важливе місце в удосконаленні діяльності підприємства виступає саме управлінський капітал.
Управлінський капітал охоплює не усю сукупність продуктивних сил організації, а долучає лише вузьку категорію людських ресурсів, діяльність яких спрямована на створення та функціонування оптимальної системи менеджменту підприємства.
Концепція управлінського капіталу базується на розумінні того, що управлінські знання, компетенції та професійний підхід менеджерів повинен приносити прибуток. 
Слід сказати, що досить багато праць були присвячені аналізу управлінського капіталу, але, на жаль, як складової людського капіталу, цим же не охоплюючи всі аспекти розвитку даного поняття і формуючи неможливість прискіпливо дослідити проблематику управлінського капіталу. Але, як окрема одиниця науки, управлінський капітал розглядається дуже рідко, тому, на нашу думку, обрана теми курсової роботи є актуальною.
Мета: дослідити закономірності управлінського капіталу.
Предмет: управлінський капітал.
Об’єкт: управлінський капітал у дослідженнях Тейлора Ф., Емерсона.
Згідно з метою, предметом та об’єктом виявлено такі завдання:
Обґрунтувати поняття та функції управлінського капіталу;
Визначити місце управлінського капіталу в дослідженнях класичних шкіл менеджменту;
Дослідитироль досліджень в становленні управлінського капіталу в Україні;
Проаналізуватипроблематику управлінського капіталу.