Курсова робота з економіки — допомога студентам по написанню

Курсова робота з економіки підприємства вимагає володінням вибраною темою не тільки з теоретичного боку, а й з практичних аспектів. 

Така наукова праця пишеться на основі підприємства, прораховується їх баланс, статистика. 

Однак, коли складність курсової роботи не під силу, то звернення до біржі «Помощь студенту» не буду зайвою. Ви будете впевнені, що захист курсової роботи буде легким, а у вас буде час для відпочинку.

Замовити курсову роботу з економіки.


В базі досить велика кількість авторів, а отже на ресурсі можна замовити термінову курсову роботу, а що саме головне по доступній ціні та високою унікальністю. Нижче приведений приклад курсової роботи по економіці, на тему: «Методи підвищення ефективності комунікацій». 

 
ЗМІСТ

ВСТУП   

 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Визначення ключових характеристик і змісту комунікацій

1.2. Поняття про комунікаційний процес

1.3. Особливості управління комунікаціями в організації

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РЕСТОРАН АЛЬФА-БЕТА»)

2.1. Загальна характеристика ресторан «Альфа-Бета» та його організаційна структура

2.2. Елементи та етапи комунікаційного процесу

2.3. Засоби управління обліком інформації на прикладі ТОВ «Ресторан Альфа-Бета»

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

3.1. Управління комунікаціями в організації, їх ефективність

3.2. Удосконалення комунікацій ТОВ «Ресторан Альфа-Бета»


ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

 
Актуальність курсової роботи. У сучасних умовах розвитку економіки України для стійкого функціонування компаній необхідний пошук нових джерел підвищення ефективності господарської діяльності… 
У зв'язку з цим проблема управління інформацією і комунікаціями є актуальною для компаній та потребує постійного моніторингу і вивчення з метою запобігання ризикам. Серед провідних дослідників технологій і процесу комунікації…
Більшість праць лише намічають контури досліджуваної нами проблеми або присвячені її фрагментарним аспектам. Сучасний стан галузі, як наукового знання, котре динамічно розвивається, потребує осмислення та впорядкування наявних підходів з даного питання.
Метою курсової роботи є удосконалення методів реалізації комунікацій в управлінні організацією та дослідження стосовно їх застосування в сучасній практиці (на прикладі ТОВ «Ресторан Альфа-Бета»). Відповідно до визначеної мети було поставлено ряд завдань:
Визначити ключові характеристики та зміст комунікацій.
Дослідити комунікаційний процес в організації.
Розкрити особливості управління комунікаціями в організації.
Схарактеризувати діяльність ресторану та його організаційну структуру. 
Встановити елементи та етапи комунікаційного процесу та засоби управління обліком інформації на прикладі ТОВ «Ресторан Альфа-Бета».
Проаналізувати використання комунікацій в сучасній практиці організації та окреслити вектори підвищення їх ефективності. 
Об’єктом дослідження виступають методи підвищення ефективності комунікацій в управлінні організацією та процес їх використання в сучасній практиці.
Предметом дослідження є організаційні особливості, ефективність застосування та напрями удосконалення комунікацій в управлінні організацією на прикладі ТОВ «Ресторан Альфа-Бета».
Для досягнення поставленої мети було обрано і використано сучасні методи дослідження
системно-структурний…
 компаративний… 
діалектико-системний підхід… 
Обрані завдання роботи обумовили її структуру (вступ, три розділи та 9 підрозділів, висновки, використані інформаційні джерела) та обсяги.