Курсова робота по маркетингу, рекламі та PR

Замовити курсову робота з маркетингу чи по рекламі завжди просто на сайті «Помощь студенту» Складний план, котрий буде з підрозділами й відповідатиме актуальності вибраної теми. 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ PR

1.1.Поняття і сутність PR як науки 

1.2.Витоки та періоди розвитку і становлення PR

1.3. Історія виникнення PR та його роль в побудові сучасної ефективної комунікації 

РОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ PR в Європі

2.1. Історія походження терміна PR в Європі

2.2. Розвиток PR в Європі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що все більше зростає негативне ставлення до зв'язків з громадськістю серед людей, ніяк не відносяться до PR і реклами в цілому, тягне за собою занепад інтересу і зниження іміджу даної діяльності, а також порочить працівників сфери PR.
В останнє десятиліття поняття «public relations» міцно увійшло в лексикон більшості колишніх громадян Радянського Союзу. Однак дуже часто даний, цілком конкретний термін, вживається в більш чим не точному значенні. Причина невірного трактування цього словосполучення криється в тому, що маловідоме широкому загалу слово стрімко увірвалося і вкоренилося у свідомості людей в дуже короткі терміни. Неправильне розуміння терміна, що відбувається в більшості випадків через незнання і небажання будь-якого освіти в даній сфері, в кінцевому підсумку призводить до формування негативного ставлення до соціальної місії інституту PR.
Мета курсової роботи — виявити основні трактування поняття «public relations», негативні асоціації й невірні стереотипи, що склалися навколо цього терміна, а також з'ясувати причини появи настільки спотвореного розуміння.
Об'єктом дослідження є PR-діяльність в Європі.
Як предмет дослідження виступає поняття PR, що розглядається при використанні аналізу даних про історію походження цього поняття, різних варіантів його визначень і невірних трактувань.
В рамках даної курсової роботи розглядаються наступні завдання:
- визначити поняття і сутність PR як науки; 
- окреслити джерела та періоди розвитку і становлення PR
- визначити історію виникнення PR та його роль в побудові сучасної ефективної комунікації;
- розкрити питання історії походження терміна PR в Європі;
- ознайомитися з розвитком PR в Європі.
При підготовці та написанні цієї роботи використовувалися різні методи дослідження. Головним серед них теоретичний метод дослідження та метод узагальнення. При роботі було використано загальнонауковий метод — метод аналізу, суть якого полягає в роз`єднанні цілого на складові елементи. 
Інформаційною базою стали законодавчі та нормативно — правові акти, наукова література, інформаційні ресурси мережі Інтернет.   
Робота складається зі вступу, двох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел.