Курсова робота на тему


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО
(на матеріалі дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка»)
 
ЗМІСТ
 
 
ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток обчислювальної техніки, програмного забезпечення, IT‑індустрії зобумовлює необхідність поглиблювати зміст курсу інформатики в сторону прикладних питань, породжує труднощі їх вивчення. Ускладнення комп'ютерних систем, мереж, технічних об'єктів, складність їх адміністрування і обслуговування актуалізують проблему навчання фахівців ефективним і оптимальним діям при вирішенні практико-орієнтованих проблемних завдань. Під оптимальністю вирішення проблемних ситуацій (або локалізації проблем) розуміється така послідовність кроків, при якій рівень невизначеності справжньої причини проблеми постійно знижується.

Проблемою дослідження є питання розвитку і реалізації методики проблемного навчання студентів в предметній підготовці з інформатики.

Виходячи з вищесказаного метою дослідження стали розробка методичних рекомендацій щодо впровадження проблемного навчання при вивченні інформатики.

Об'єктом дослідження в роботі виступає навчальний процес з інформатики.

 Предметом дослідження є методика проблемного навчання студентів під час вивчення інформатики та обчислювальної техніки спеціальності 015‑професійна освіта.

З огляду на зазначену проблему, сукупність протиріч, мета і гіпотезу в дослідженні поставлені такі завдання…

Для досягнення поставлених цілей і завдань використані такі методи дослідження…

Структура курсової роботи